Polityka Rozwoju i Ochrony Środowiska

Jesteśmy firmą poligraficzną wykorzystującą najwyższej jakości technologię oraz zatrudniającą doświadczoną kadrę pracowniczą. Szczególną uwagę zwracamy na poszanowanie środowiska naturalnego i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

Deklarujemy:

Poszanowanie prawa i innych uregulowań mających zastosowanie w działalności Firmy

Przeprowadzanie okresowej analizy ryzyka występującego podczas realizacji procesów głównych Firmy

Doskonalenie procesów i procedur obowiązujących w Firmie, a także poprawę działań środowiskowych Firmy

Długookresową współpracę dostosowaną do potrzeb Klienta

Stałą analizę wymagań Klientów oraz badanie ich satysfakcji pod względem jakości realizowanych usług

Ciągłe doskonalenie komunikacji z Klientem opierające się na wynikach analiz

Przewiń do góry